top of page

Villa Lagom İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Gallardo olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Gallardo olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

UNVAN : Gallardo İnşaat Gayrimenkul LTD. ŞTİ:

ADRES   : Yeşilova Mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cad. No:43 Eryaman Port AVM No: 43 ETİMESGUT/ANKARA

İLETİŞİM: info@gallardo.com.tr  İşlenen Kişisel Veriler KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri      : Ad ve Soyad

İletişim Bilgileri   : Telefon Numarası

E-Posta Adresi

İşlem Güvenliği Bilgileri:

IP adresi, Log Kayıtları Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Kimlik kategorisinde yer alan kişisel verileriniz bize iletmiş olduğunuz mesaj sonrası sizlere adınızla hitap edilebilmesi ve iletişim kaydınızın oluşturulabilmesi amacıyla işlenmektedir. İletişim kategorisinde yer alan kişisel verileriniz ilgili iş birimleriniz tarafından sizlerle iletişime geçilebilmesi amacıyla işlenmektedir. İşlem güvenliği kategorisindeki kişisel verileriniz KVK Kanunu madde 5/2-a kapsamında işlenmektedir. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8(2)(a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır: Gallardo tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme kapsamında basılı dokümanların gönderimi amacıyla, gönderim işlemini gerçekleştiren kargo servisi firmaya aktarılabilecek ve bu firma sizinle irtibata geçebilecektir. İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir. Yurtdışına Aktarım https://lagomvilla.com./ aracılığıyla elde edilen ve yukarıda sayılan kişisel verileriniz KVKK’ya uygun olarak saklanmaktadır. Yukarıda açıklanan sebeplerle işlenen kişisel verileriniz, internet sitemizin veri tabanının Türkiye’de bulunması dolayısıyla yurtdışına aktarılamamaktadır. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir: İnternet sitesi üzerinden iletişim formunun doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi (kişisel verisi işlenen gerçek kişi) olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, “Yeşilova Mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cad. No:15/1 İç Kapı No: 43 Etimesgut/Ankara” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek, Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, Şirketimize önceden bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@gallardo.com.tr adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi: Şirketimizin veri saklama politikası doğrultusunda verileriniz, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerine uygun olarak saklanır. Söz konusu sürenin dolması ya da kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkması halinde, kişisel verileri silinir, yok edilir, imha edilir veya anonim hale getirilir. Değişiklik ve Güncellemeler İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Gallardo kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. Gallardo değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Aydınlatma Metninin en güncel haline internet sitemizden ulaşılabilirsiniz

bottom of page